Skip to content

Çfarë ofrojmë?

Me anë të kësaj platforme do të bëjmë të mundur lidhjen mes bizneseve dhe stafit më të kualifikuar në fushën e hoteleri-turizëm. Personat në fjalë do të trajnohen në format inovator për tu bërë pjesë e stafit të hoteleve apo bareve e restoranteve në zonat turistike. 

Shërbimet tona

Gjej Staf / Gjej Punë

Partnerët